Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pr?nik ?ínských hacker? do americké obchodní komory

22.12.2011
M?li tak p?ístup k informacím o všech 3 miliónech jejích ?len?. Pr?nik byl zjišt?n v kv?tnu 2010. Není jasné, které všechny informace úto?níci získali.
Viz také komentá?e:
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9222924/Update_Chinese_hackers_breached_U.S._Chamber_of_Commerce?taxonomyId=17
Autor: JP


<<- novější - Bezpe?nostním minovým polem roku 2012 budou vlastní soukromá za?ízení zam?stnanc?
Firefox - vydán ve verzi 9.0 - starší ->>
Design: Webdesign