Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

ENISA - zve?ejn?na zpráva k námo?ní kyberbezpe?nosti

21.12.2011
Zpráva krom? analýzy situace obsahuje sadu doporu?ení. Komentá? k této zpráv? (má 31 stran) je v ?lánku First EU report on maritime cyber security.
Zdroj: http://www.enisa.europa.eu/act/res/other-areas/cyber-security-aspects-in-the-maritime-sector/cyber-security-aspects-in-the-maritime-sector-1/at_download/fullReport
Autor: JP


<<- novější - Anonymous zve?ejnili osobní data senátor?, kte?í hlasovali pro zákon National Defense Authorization Act (NDAA)
Manning?v výslech ohledn? WikiLeaks - ukázal laxní p?ístup armády k bezpe?nosti - starší ->>
Design: Webdesign