Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Odhalování bezpe?nostních chyb je ztrátou ?asu, ?íká Eric Rescorla

11.06.2004
Eric Rescorla se podílel na p?íprav? RFC o TLS a je autor knihy o SSL a TLS. V p?ísp?vku pro "Workshop on Economics and Information Security '04" se snaží seriózn? tento vliv posoudit. Není to "povídání", ale p?ísp?vek, který se snaží tento vliv kvantitativn? zm??it a posoudit. Záv?r je p?ekvapivý.
Zdroj: http://www.dtc.umn.edu/weis2004/rescorla.pdf
Autor: VK


<<- novější - Wi-Fi a viry
Neodborná instalace podnikových bezdrátových sítí bezpe?nostním problémem - starší ->>
Design: Webdesign