Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Studie: The New Phishing Threat: Deception & Social Engineering

01.12.2011
Nezbytná je registrace na bankinfosecurity.com. Studie (Proofpoint, 7 stran) se zabývá následujícími okruhy problém?:
  • Poslední trendy phishingových útok? ukazují, že tyto jsou cíleny nejen na finan?ní ú?ty, ale také na citlivá data spole?ností
  • N?kolik p?íklad? dokumentuje, jak komplexní phishingové útoky fungují
  • Cesty k obran? proti nejnov?jším typ?m phishingových útok?
Zdroj: http://www.bankinfosecurity.com/whitepapers.php?wp_id=524&rf=2011-11-15-wp&elq=6b69067a228343bcabd6ef3915049c8a&elqCampaignId=888
Autor: JP


<<- novější - K varování FBI, DDoS útoky vytvá?í mlžnou clonu pro jiné typy útok?
Exploity Javy jsou open source (Metasploit) - starší ->>
Design: Webdesign