Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nost SCADA systém? - pohled zevnit?

24.11.2011
Anonymní autor p?ináši informovaný pohled na skute?nosti, které jsou n?kdy podce?ované, n?kdy p?ece?ované.
Zdroj: http://blogs.csoonline.com/1831/the_war_over_scada_an_insiders_perspective_on_hype_and_hyperbole_repost
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - P?t cest k bezpe?nému používání soukromých za?ízení v zam?stnání
Stane se rok 2012 skute?n? rokem kybernetické války? - starší ->>
Design: Webdesign