Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Hloupé p?edstavy a mýty, které se týkají po?íta?ové bezpe?nosti

14.11.2011
Autor ?lánku tlumo?í poznatky bezpe?nostního konzultanta Charlese Pfleegera. Tento sestavil sv?j vlastní seznam bezpe?nostních chyb, které d?lají organizace na celém sv?t?.
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/Stupid-Computer-Security-Myths-Dumb-Ideas-Keep-Enterprises-at-Risk-499557/
Autor: JP


<<- novější - Zajišt?né soukromí : dosáhne na n?j Facebook v?bec n?kdy?
Stunnel jako univerzální SSL tunel - starší ->>
Design: Webdesign