Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zve?ejn?n program Mikulášské kryptobesídky

10.11.2011
Vážené kryptoložky a vážení kryptologové,

práv? byl zve?ejn?n program tradi?ní Mikulášské krypotbesídky. Tento 11. ro?ník mezinárodního workshopu s velmi p?átelskou atmosférou se letos koná 1.- 2.prosince v Praze.

Nechce se Vám platit registra?ní poplatek? Jednoduché ?ešení - sta?í zvít?zit v sout?ži v lušt?ní, kterou po?ádá e-zin Crypto-World.

Po?adatelé 11.ro?níku Trusted Network Solutions a BUSLab totiž i letos hradí za vít?ze registra?ní poplatek.

Všichhni zájemci jsou na tuto akci srde?n? zváni!
Zdroj: http://crypto-world.info/info/MKB2011.pdf
Autor: PV


Design: Webdesign