Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Britská policie uv?znila 13 lidí, sou?ást gangu orientujícího se na bankovní podvody (s využitím malware)

03.11.2011
Škody podle p?edb?žného odhadu dosáhly 4,6 miliónu liber (Men jailed following E-Crime investigation, tato informace obsahuje v záv?ru i n?kolik doporu?ení pro p?edcházení obdobných podvod?). Viz také - Cybercriminal gang ringleaders convicted for stealing over $4.5 million.
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/British-Police-Jail-13-in-46-Million-CyberFraud-Scheme-686085/
Autor: JP


<<- novější - Oskenujte si vaše PC ohledn? obvyklých zranitelností
Škody, které jsou zp?sobeny Duqu, pokra?ují a to nep?edvídanými cestami - starší ->>
Design: Webdesign