Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Tzv. sociální boti ukradli b?hem n?kolika týdn? 250 GB osobních informací uživatel? Facebooku

02.11.2011
Vystupují jako fiktivní uživatelé, využitím rozhraní Facebooku odešlou požadavky na spojení 5000 náhodn? vybraným uživatel?m, pak p?átel?m t?ch, kdo s kontaktem vyjád?ili souhlas a tak získávají další informace.
To vše bylo sou?ástí experimentu, o jehož výsledcích bude podána zpráva p?íští m?síc - The Socialbot Network: When Bots Socialize for Fame and Money - na akci Annual Computer Security Applications Conference.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2011/11/01/facebook_infiltration_bots/
Autor: JP


<<- novější - Americké ministerstvo národní bezpe?nosti p?ipravuje politiky pro sledování Facebooku a Twitteru
Jak weby využívají váš prohlíže? (k obchod?m) - starší ->>
Design: Webdesign