Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Malware zneužívá Macy k produkci Bitcoin? (digitální m?ny)

01.11.2011
Trojan DevilRobber.A se objevuje na The Pirate Bay a dalších BitTorrentech. Používá grafickou kartu a CPU Mac? k provád?ní nezbytných matematických výpo?t? (obdobn? jako tomu bylo u p?edešlé verze pro Windows). Viz také komentá?e - IT Security & Network Security News New Mac Malware Part Trojan, Data Stealer, Spyware, BitCoin Miner a New Mac Trojan May Target Child Pornographers .
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2011/10/31/mac_os_x_bitcoin_mining_trojan/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Zranitelnost, která je v skriptu pro zm?nu velikosti obrázku, umožnila kompromitaci jednoho miliónu web?
Tucty chemických firem p?edm?tem špionážního hackerského útoku - starší ->>
Design: Webdesign