Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

CIA - velké o?ekávání, jak pom?že cloud

28.10.2011
Gus Hunt v tomto sm?ru hovo?il na akci InformationWeek Government´s GovCloud (Washington, D.C.). Viz také informaci obdobného charakteru - DISA plans a new step toward DOD cloud .
Zdroj: http://www.informationweek.com/news/government/cloud-saas/231901640
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Školit zam?stnance ohledn? bezpe?nosti by je nem?lo obt?žovat - starší ->>
Design: Webdesign