Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ehled: 2011 Information Technology Capabilities and Needs Survey

19.10.2011
Dokument (36 stran) p?ipravila firma Protiviti. Komentá?e a shrnutí jeho výsledk? obsahuje ?lánek IT execs view security and privacy as top priority - bezpe?nost a ochrana soukromí pat?í mezi top priority IT manažer?. Studie byla p?ipravena na základ? odpov?dí 200 respondent? (manaže?i, ?ídící funkcioná?i), kte?í odpovídali na více než 100 otázek ve t?ech oblastech (Technical Knowledge, Process Capabilities and Organizational Capabilities).
Zdroj: http://www.protiviti.com/en-US/Insights/Browse-by-Content/Surveys/Documents/2011-IT-Capabilities-Needs-Survey-Protiviti.pdf
Autor: JP


<<- novější - Zpráva: Global Fraud Report - Fall 2011 (Kroll)
Databázové hrozby - Top 10 - starší ->>
Design: Webdesign