Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Mobilní malware: jaká je dnešní situace?

18.10.2011
Michael Kassner zpovídá odborníky z UC Berkeley, kte?í se tomuto problému aktuáln? v?nují. Navazuje na jejich studii A Survey of Mobile Malware in the Wild (12 stran).

Varování p?ed rostoucí kybernetickou kriminalitou p?icházející z chytrých mobil? obsahuje ?lánek - Smartphones increasing global cyber crime.

Viz také slideshow - Signs That Malware Could Be On Your Mobile Device.
Zdroj: http://www.techrepublic.com/blog/security/mobile-malware-a-clear-and-present-danger/6700?tag=content;blog-list-river
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - V?zení za manipulaci se za?ízením PIN Entry Devices (PED)
Spam: Facebook lost your messages - starší ->>
Design: Webdesign