Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

“Nice Pack”, balík explot? a útoky na weby obchodník?

14.10.2011
Komentá? ke zjišt?ním spole?nosti Dell SecureWorks - Hacker Attacks Targeting Retailers Up 43%. Materiál na této stránce obsahuje i sadu doporu?ení - pro bezpe?nost koncového bodu, pro bezpe?nost sít? a doporu?ení pro CEO/CSO.
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/CyberCriminals-Targeting-Retailers-With-Nice-Pack-Exploit-Kit-SQL-Injection-108481/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Komentá? k nedávným vystoupením ohledn? situace s SSL (Art Coviello, Taher Elgamal)
Finan?ní spole?nost d?lá potíže bezpe?nostnímu odborníkovi, který oznámil zranitelnost - starší ->>
Design: Webdesign