Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Sociální sít? a ochrana soukromí (z vystoupení na RSA Europe)

14.10.2011
Ira Winkler (president of Internet Security Advisors Group, bývalý pracovník NSA) volá po nezbytném zvýšení pov?domí ve?ejnosti v t?chto souvislostech. Lidé si ?asto ani nedokáží p?edstavit význam informací, které tam vkládají.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2011/10/13/social_networking_spy_risk/
Autor: JP


<<- novější - Finan?ní spole?nost d?lá potíže bezpe?nostnímu odborníkovi, který oznámil zranitelnost
Facebook je obvi?ován z narušení amerických zákon?, které se týkají odposlechu - starší ->>
Design: Webdesign