Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

V?tšina uživatel? sociálních sítí nestíhá sledovat pot?ebné zm?ny ohledn? nastavení svého soukromí

11.10.2011
V ?lánku jsou komentovány výsledky p?ehledu (ProtectMyID). V druhé polovin? ?lánku je uvedeno šest doporu?ení, jejich autorem je Chuck Whitlock.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=11750
Autor: JP


<<- novější - Co chcete v?d?t o digitální forenzní analýze
Inteview s odborníkem na téma bezpe?nost cloudových výpo?t? (cloud computing) - starší ->>
Design: Webdesign