Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

ISO 27001 Documentation Toolkit

06.10.2011
Je to sice placená služba, ale v??ím, že pro ?adu oraganizací je toto užite?ná informace. Viz komentá? ISO 27001 documentation toolkit. P?edp?ipravené dokumenty jsou cíleny zejména na pomoc malým a st?edn? velikým organizacím.
Zdroj: http://www.iso27001standard.com/en/services/iso-27001-documentation-toolkit?utm_source=hns&utm_medium=email&utm_campaign=iso27001-toolkit#
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Desítka doporu?ení pro podnikání - ve vztahu k obran? p?ed podvody s platebními kartami
Uživatelé bezdrátu žijí ve falešném pocitu bezpe?í - starší ->>
Design: Webdesign