Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Evropské podnikání - brzy p?ijde povinnost oznamovat pr?niky

28.09.2011
Nová verze sm?rnice (Data Protection Directive) bude publikována n?kdy okolo prost?edku listopadu. Proces jejího zavád?ní v jednotlivých ?lenských zemích by m?l trvat zhruba jeden rok, nap?. ve Velké Británii by to m?lo být od roku 2013.

Viz také komentá? obsahující kritické reakce - Europe rubs online privacy advocates the wrong way with Data Retention Directive.
Zdroj: http://www.scmagazineuk.com/exclusive-european-businesses-face-mandatory-disclosure-law/article/212988/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Anonymous znovu úto?í na scientologickou církev
Spole?nosti m?ní podmínky svých služeb tak, aby omezily svoji odpov?dnost za hacky - starší ->>
Design: Webdesign