Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Procesy pro analýzu log? p?i hledání bezpe?nostních incident?

27.09.2011
Alfonso Barreiro formuluje požadavky, které musí být spln?ny pro úsp?šnost t?chto postup? a ukazuje, jak by takováto analýza m?la být pak provád?na.
Zdroj: http://www.techrepublic.com/blog/security/a-log-review-process-for-detecting-security-incidents/6601?tag=content;blog-list-river
Autor: JP


<<- novější - Špionážní agentury kupují ?as na pronajímání botnet?
Android Market nabízí p?t aplikací, které kradou data - starší ->>
Design: Webdesign