Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Realita Stuxnetu, jste p?ipraveni na n?co podobného?

23.09.2011
Studie z kv?tna 2011 (Michael A. Davis, 21 stran) není sice zcela ?erstvého data, ale zájemci o informace v tomto sm?ru by jí nem?li p?ehlédnout.
Zdroj: http://i.techweb.com/darkreading/advancedthreat/S2840511_DR_stuxnet.pdf
Autor: JP


<<- novější - Anonymous oznamují - 24. zá?í bude den pomsty
PKI transakce - n?kolik bezpe?nostních doporu?ení - starší ->>
Design: Webdesign