Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak bude vypadat p?icházející sv?t: kybernetická rizika a budoucnost USA (esej - Michael Assante)

23.09.2011
To je rozsáhlejší zamyšlení obsahující charakterizaci sou?asné situace v kybernetické bezpe?nosti, jejích rizik spolu s ur?itým výhledem. Autor se obrací p?edevším k dopad?m útok? na fyzická za?ízení.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9220210/Bad_new_world_Cyber_risk_and_the_future_of_the_United_States?taxonomyId=17
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - N?kolik doporu?ení pro bezpe?né online nakupování
USA: další zat?ení v p?ípad? Anonymous (LulzSec) - starší ->>
Design: Webdesign