Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Filutové milují sociální sít?

20.09.2011
Našli zde množství p?íležitostí, jak se “vy?ádit” (North American Securities Administrators Association). ?lánek doprovází n?kolik doporu?ení k ochran? p?ed t?mito výte?níky.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=11648
Autor: JP


<<- novější - Prodejci falešných antivir? cílí na Skype
Bezpe?nost chytrých mobil? a tablet? - sada doporu?ení - starší ->>
Design: Webdesign