Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

TLS zranitelnost, hacke?i p?ekonali šifrování, které používají milióny web?

20.09.2011
Na akci Ekoparty security conference, která se koná v tomto týdnu v Buenos Aires, bude prezentován koncept (ozna?ovaný jáko BEAST), který bude demonstrovat, jak dešifrovat autentiza?ní cookie, které používá PayPal (pro p?ístup do ú?tu). Poznámka: p?eklad názvu ?lánku z theregister.co.uk odpovídá sice p?vodnímu anglickému zn?ní, ale nikoliv p?esnému popisu situace.
Viz také komentá?e: Google p?ipravuje p?íslušnou opravu pro Chrome - Google preps Chrome fix to slay SSL-attacking BEAST.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2011/09/19/beast_exploits_paypal_ssl/
Autor: JP


<<- novější - Kompromitace stovek web? Go Daddy
SSL certifikáty, na principu není nic špatného, ale CA musí zlepšit sv?j vztah k bezpe?nosti - starší ->>
Design: Webdesign