Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 37/2011

19.09.2011
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne upozorníme na informace k APT (pokro?ilé setrvávající hrozby), k ve?ejnosti se dostávají n?které podrobnosti k bezpe?nostním vlastnostem Windows 8 a stále více hovo?í o malware pro mobilní aplikace (Android).
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-kompromitace-ca-ohrozuji-bezpecnost-internetu/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - ?ervu Nimda je deset let
Design: Webdesign