Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 9/2011

18.09.2011
Práv? vyšel e-zinu Crypto-World 9/2011.
Informace ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (1345) 18.9.2011.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a e-mail jste neobdrželi, požádejte o n?j p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, e-mail co nejd?íve opakovan? zašleme....

A) Obsah:
Crypto-World 9/2011
----------------------
A. Ceskoslovenské šifry z obdobia 2. svetovej vojny Diel 8., Šifra „Marta“ (J.Kollár) 2 - 8
B. Rotorový šifrátor Fialka M-125, Diel 4., Implementácia a možnosti využitia (E.Antal, M.Jókay) 9 – 15
C. Stále mám p?ístup k dalším CA, tvrdí úto?ník na DigiNotar (J.Pinkava) 16 - 22
D. Sout?ž 2011 (P.Vondruška) 23
E. O ?em jsme psali v zá?í 2000 – 2010 24 - 26
F. Záv?re?né informace 27


B) Dostupnost e-zinu
---------------------
K odb?ru e-zinu se lze p?ihlásit zdarma na adrese http://crypto-world.info/dotaz/dotazy.php
Stále je možné také objedat CD, které obsahuje všechna dosud vyšlá ?ísla od roku 1999 a to v?etn? všech p?íloh a SW, který byl speciáln? vytvo?en v rámci po?ádaných sout?ží v lušt?ní v letech 2000-2010 a obsahuje úplné doprovodné p?íb?hy t?chto sout?ží a dále aktuální kompletní databázi novinek (NEWS, více jak 16300)
Obsah CD je každý m?síc aktualizován. Více informací v?etn? objednávky najdete na http://crypto-world.info/cd-objednavka/

Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Design: Webdesign