Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Shrnující poznámky k íránskému útoku na DigiNotar

17.09.2011
Auto?i poukazují mj. na využitelnost podvržených certifikát?, vysv?tlují podstatu takovýchto útok?. Uvádí n?která doporu?ení a pak se ješt? zabývají slabinou celého systému. Jedna napadená CA m?že ohrozit celý internet, to asi není úpln? v po?ádku. K ?lánk?m tohoto typu pat?í i ?lánek Roberta Lemose - Fake Certificates Reveal Flaws in the Internet´s Security.
Zdroj: https://www.eff.org/deeplinks/2011/09/post-mortem-iranian-diginotar-attack
Autor: JPItalský odborník nalezl další zranitelnosti nulového dne pro systémy SCADA - starší ->>
Design: Webdesign