Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Státem placení špioni spolupracují s kriminálními po?íta?ovými gangy

13.09.2011
Dan Goodin informuje o zjišt?ních, která se v poslední dob? objevují, nap?.: Goodin cituje vyjád?ení Dariena Kindlunda ze spole?nosti FireEye ohledn? toho, jak tyto struktury p?ipravují a spoušt?jí tzv. APT (advanced persistent threat) prost?ednictvím infikovaných po?íta??.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2011/09/13/apt_botnet_symbiosis/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Chytré mobily jsou snadným cílem hacker?
Kyberpodvodníci otev?eli obchod nabízející kompromitované po?íta?e z botnetu TDSS/TDL-4 - starší ->>
Design: Webdesign