Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kyberneti?tí lupi?i jsou nebezpe?ím pro letadla, vlaky a automobily

09.09.2011
?lánek obsahující celou ?adu dalších odhaz? hovo?í o zranitelnostech t?chto systém?. Teroristy sou?asnosti mohou být i skrytí hacke?i.
?eho se obávat v nových autech od hacker? - Disaster fears as hackers tackle technology in cars (komentá? ke zpráv? spole?nosti McAfee).
Viz také - Obama wants teen hackers treated like gangsters - Obama chce, aby se s hackery-teenagery jednalo jako s gangstery.
Zdroj: http://www.securitynewsdaily.com/911-cyberhijacking-planes-trains-automobiles-1129/
Autor: JP


<<- novější - Wireshark ve verzi 1.6.2
Datové toky s partnery - co zvažovat vzhledem k ochran? p?ed pr?niky - starší ->>
Design: Webdesign