Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Také po?íta?ová kriminalita se chystá na desáté výro?í 11. zá?í

09.09.2011
Proto pozor na r?zné pasti?ky s malware a pokusy hacker? na sociálních sítích a v internetu v?bec, varuje BitDefender.

Podle 9/11: Attacks changed the way companies view IT se m?ní myšlení šéf? IT, hledají cesty k obranám p?ed devastujícími po?íta?ovými útoky. Problematiky obnovy po pohrom? a plynulosti podnikání (business continuity) je jednou z nejrychleji rostoucích oblastí IT. Jaká pou?ení p?ineslo 11. zá?í pro ?ešení problém? obnovy, o tom informuje ?lánek 9/11: Top lessons learned for disaster recovery.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2011/09/08/9_11_anniversary_scams/
Autor: JP


<<- novější - Ne, váš chytrý mobil nevylé?í akné
Mozilla chce, aby všechny CA, které má na svém seznamu d?v?ryhodných, prošly auditem - starší ->>
Design: Webdesign