Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

11 voln? dostupných program? bezpe?nostního typu a pro ochranu soukromí

24.08.2011
Preston Gralla vyjmenovává a stru?n? popisuje následující: Jiný p?ehled obdobného charakteru (širšího záb?ru) najdete na stránce Best Free Utilities and Security Apps. Krom? výše zmín?ných program? zde najdete tyto: Srovnávací p?íru?ka, která se zabývá p?edními bezplatnými šifrovacími nástroji, které mohou lidé použít. Je dostupná zde zde
Zdroj: http://features.techworld.com/security/3295326/eleven-free-security-and-privacy-protection-programs/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - 13 bezpe?nostních útok? na Android, kterých bychom si m?li všimat
Nebezpe?ná fúze trojana Zeus a ?erva Ramnit - starší ->>
Design: Webdesign