Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Hrozby - jejich zm?ny (Security Magazin )

29.06.2005
?lánek z ?ervnového ?íslo Security Magazin se pokouší dát odpov?? na následující otázky - jak a pro? se m?ní sou?asné hrozby informa?ním aktiv?m spole?ností, institucí, firem. Co lze ud?lat, abychom se ochránili p?ed rostoucím nebezpe?ím (Kaspersky Lab).
Zdroj: http://offlinehbpl.hbpl.co.uk/misc/mcs/whitepapers/thechangingthreat.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vir prozradil d?v?rné informace týkající se jaderných za?ízení - Japonsko
Nový draft - Conforming CRL Validation for relying parties - starší ->>
Design: Webdesign