Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nedávný proud spamu vede k tomu, že znovu byla dosažena úrove? té doby, kdy fungoval Rustock

17.08.2011
Sou?asnou situaci komentuje Fahmida Y. Rashid. Viz také - Brace for email-attachment malware spree.
Dále pak komentá? ke zpráv? spole?nosti M86 Security obsahuje ?lánek - Report: Spam is at a two-year high. Blog M86 security - Massive Rise in Malicious Spam.
Viz také - Security labs record surge in malicious spam over past week. Reasons unknown - dv? bezpe?nostní laborato?e zaznamenaly prudký nár?st spamu minulý týden. P?í?ina není známa.
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/Recent-Spam-Outbreak-Hits-PreRustock-Takedown-Levels-134072/?kc=rss
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Velká Británie ?íká: Google se pot?ebuje dále zlepšit v oblasti ochrany soukromí - starší ->>
Design: Webdesign