Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak fungovala bezdrátová sí? na konferenci Black Hat

11.08.2011
V takto „nep?átelském“ prost?edí to nem?la lehké. V ?lánku je popsáno n?kolik statistik. Viz také komentá? - Aruba Networks´ Military-Grade Wireless Blocks Hacker Attacks at Black Hat.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=11424
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Polovina organizací ztratila informace na USB discích
Taxonomie opera?ních kyberbezpe?nostních rizik - starší ->>
Design: Webdesign