Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zam?stnavatelé p?ipouští potenciální zneužití privátních dat

27.07.2011
Autor ?lánku popisuje zjišt?ní z p?ehledu spole?nosti SailPoint. Data k p?ehledu byla získána v USA, Austráliia Velké Británii. Nejv?tší „odvahu“, jak s zdá, mají britští zam?stnavatelé.
Viz také komentá? - Many employees would sell corporate information, finds study .
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=11349
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Po?íta?ová kriminalita a m?nící se zákony v USA
Schneier p?ipomíná problém duplikování fyzických klí?? z jejich fotografií - starší ->>
Design: Webdesign