Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nebezpe?í FireWire port? u Mac? - krádež p?ihlašovacích dat

27.07.2011
Problém je znám již delší dobu (Apple postupn? FireWire vypojuje u svých po?íta??), hacke?i o n?m v?dí, nyní se objevil v prodeji soubor nástroj? Kit Forensic v11, který ho umí využít. V ?lánku je zmín?n také nástroj ruské spole?nosti Elcomsoft, který je ur?en pro za?ízení s iOS. Viz také - Apple Macintosh Leaks Passwords Through FireWire When in Sleep Mode.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2011/07/26/mac_password_stealer/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Sony a pojiš?ovny, p?ípad povede k novým koncepcím pro pojišt?ní
Klony Stuxnetu mohou ohrozit kritické systémy USA (a jiných zemí) - starší ->>
Design: Webdesign