Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zam?ené fotky z Xchatu jsou ve?ejn? p?ístupné

25.07.2011
Podle serveru SOOM.cz si soukromé fotografie uživatel? na webu fotoalba.centrum.cz m?že prohlížet kdokoliv, a to i bez znalosti p?ístupového hesla do zam?ených fotoalb. K zobrazení fotografií není dokonce pot?eba p?ekonávat žádné bezpe?nostní mechanismy, protože tyto fotografie má Centrum holdings voln? dostupné na svých serverech. Server SOOM.cz varuje uživatele p?ed uploadováním d?v?rných fotografií.
Zdroj: http://www.soom.cz/index.php?name=articles/show&aid=557
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Uživatelé Google+ a bezpe?nostní hrozby
Jak úto?níci používají vyhledáva?e a jak tomu ?elit - starší ->>
Design: Webdesign