Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Politika reálných jmen v Google+, objevují se problémy?

25.07.2011
Autorka se p?i formulování svých názor? opírá o n?které nedávné akty spole?nosti Googe.
Viz také ?lánek Daniela Do?ekala na Lup? - Pseudonym neznamená anonym, reálná jména nic ne?eší.
Zdroj: http://www.pcworld.com/article/236450/google_users_irked_at_surge_in_deleted_accounts.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - USA - p?ipravovány jsou nové útoky proti armádním dodavatel?m
Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 29/2011 - starší ->>
Design: Webdesign