Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Špion na kabelu nebo v klávesnici

20.06.2005
Hezká v?ci?ka, hezký ?lánek. Je otázka, jak jsou uložená data skute?n? chrán?na a jak je v p?ípad? pot?eby využít. Docela by m? zajímalo, jestli šifra a zp?sob jejího použití nemá slabiny. Vás ne?

Ur?it? to ale bude zajímat p?ípadné uživatele - jak se píše v ?lánku - vojáky, fina?ní instituce, policii a vyšet?ovatele.
Zdroj: http://www.dansdata.com/keyghost.htm
Autor: VK


Design: Webdesign