Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jsou iPady nebezpe?né pro sít? organizací?

13.07.2011
Michael Cobb (navazuje na ?lánek Lisy Phifer - iPad security policy pointers for enterprise iPad endpoint integrity) rozebírá, jak nejlépe by m?li podniky postupovat p?i formování bezpe?nostních politik souvisejících s využíváním iPad. Uvádí n?která doporu?ení.

?lánek s p?íbuznou tématikou napsala také Joan Goodchild (pro csoonline.com) - Consumer device use is growing, but IT and security can´t keep up.
Zdroj: http://searchsecurity.techtarget.com/tip/Understanding-iPad-security-concerns-for-better-iPad-enterprise-management?asrc=EM_NLT_14423450&track=NL-422&ad=840513&
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - První skener malware pro iPhone a iPad
Studie kalifornských univerzit ukazuje, jak te?ou zisky ze spamu - starší ->>
Design: Webdesign