Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

N?mecko se bojí po?íta?ové kriminality

01.07.2011
Výsledky p?ehledu spole?nosti Bitkom ?íkají, že 85 procent respondent? se obává, že jim budou ukradena data k platební kart? ?i bankovnímu ú?tu. Zárove? zpráva ?íká, že každý pátý n?mecký uživatel nepoužívá žádnou formu po?íta?ové ochrany.
Zdroj: http://workstations.digitalmedianet.com/articles/viewarticle.jsp?id=1572218
Autor: JP


<<- novější - Osm cest k ochran? svého e-mailového ú?tu
Zpráva spole?nosti Cisco - cílených útok? je nyní t?ikrát více než p?ed rokem - starší ->>
Design: Webdesign