Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zájemce o zam?stnání - jak získat o n?m další informace ze sociálních sítí, n?kolik doporu?ení

16.06.2011
Joan Goodchild se v?nuje v této souvislosti Facebooku a p?edkládá 4 tipy. K ?lánku je p?iloženo také video.
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/684432/4-tips-for-using-facebook-legally-to-conduct-background-checks-includes-video-
Autor: JP


<<- novější - Pozor na nový „injection“ útok s hromadným záb?rem
Android: Google ví, kde jste byli a možná má k dispozici i Váš šifrovací klí? - starší ->>
Design: Webdesign