Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Chrome Web Store má tytéž problémy jako Android Market

31.05.2011
Jedná se o vlastnosti zde umíst?ných aplikací, které vyžadují kompletní povolení p?ístup? k systém?m uživatel?. Viz také komentá? - Experti varují p?ed bezpe?nostními trhlinami Google Wallet.
P?išla pak informace - Google Removes 26 Apps With DroidDream Light Malware from Android Market - ?lánek upozor?uje na malware s ozna?ením DroidDream Light Malware, které sbírá množství informací suživatelova p?ístroje.
Zdroj: http://www.h-online.com/security/news/item/Chrome-Web-Store-has-same-security-problem-as-Android-Market-1251823.html
Autor: JP


<<- novější - Skrytá url v prohlíže?ích mobil? a tablet?
Prezentace, která stojí za zhlédnutí: IPv6 a bezpe?nost - starší ->>
Design: Webdesign