Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nový trend: Místo best practice se ujímá best fit

12.06.2005
d?lá se z toho tahle v?da: slep? následovat nejlepší praktické zkušenosti m?že být drahé, proto je lepší se z best practices pou?it o rizicích a potom zkušenosti aplikovat podle konkrétních podmínek tak, aby se rizika vylou?ila co nejefektivn?ji...
Zdroj: http://www.financialcryptography.com/
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign