Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Secure and Efficient Masking of AES - A Mission Impossible?

05.06.2004
Bezpe?ná implementace šifrovacího algoritmu AES musí po?ítat i s opat?eními proti útok?m z postranních kanál?. Dnes existují r?zné maskovací techniky, které mají za cíl zabránit únik?m citlivých informací v tomto sm?ru. ?lánek je p?íkladem jedné z takových technik.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2004/134.pdf
Autor: JP


Design: Webdesign