Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Podvody na Facebooku používají podvržené CAPTCHA z YouTube

18.05.2011
Zmá?knutí tla?ítka Submit vede ke spušt?ní kódu, který umístí odkaz na video se škodícím obsahem na zdi všech vašich p?átel.

K jinému podvodu na Facebooku - Facebook survey scam with a twist.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=11043
Autor: JP


<<- novější - Bezpe?nost nem?že spoléhat jen na techniku
Microsoft: každý ?trnáctý stahovaný SW obsahuje škodící prvek - starší ->>
Design: Webdesign