Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

X-Factor v USA - hacknuta databáze s údaji o 250 000 p?ihlášených

05.05.2011
Kompromitovaná data obsahují: jména, e-mailové adresy, poštovní adresy, telefonní ?ísla, data narození a pohlaví. Podle dot?ené po?íta?ové firmy neobsahují finan?ní údaje (platební karty a ?ísla ú?t?).
Andy Kemshall (technický ?editel, SecurEnvoy): poslední m?síce ukazují jasn? sou?asnou strategii úto?ník?. K finan?ním dat?m se dostávají tak, že nejprve získávají e-mailové adresy a jejich prost?ednictvím (metodami phishingu) pak mí?í na finan?ní prost?edky ob?tí.
Zdroj: http://www.scmagazineuk.com/the-x-factor-hit-by-database-breach-leading-to-quarter-of-a-million-personal-details-being-stolen/article/202078/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Útoky na vládní stránky Bahrainu mají íránský p?vod
Pronajali si po?íta?, ten byl špionem - starší ->>
Design: Webdesign