Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pr?nik do herní sít? (PlayStation) spole?nosti Sony vedl ke kompromitaci dat 77 milión? uživatel?

28.04.2011
Skupina Anonymous se ozvala: tentokrát za tímto pr?nikem my nejsme.

Další podrobnosti k pr?niku obsahuje stránka PlayStation data theft hits 77m gamers. Nov?jší komentá?e: Viz také informaci o podvodech, které možná s tímto únikem osobních da souvisí - Are fraud reports related to Sony breach?.
Spole?nost Sony se také v této souvislosti z?ejm? stane p?edm?tem žalob (nedostate?ná ochrana informací) - PSN hack triggers lawsuit a Suit charges Sony breach caused by poor security.

Rozsáhlé komentá?e k celému problému p?ináší PCWorld - Sony´s PlayStation Network Disaster: What Happens Next?.

Jak vlastn? celý pr?nik prob?hl? Možná cesta je rozebírána v ?lánku Was the Massive PlayStation Network Hack the Work of Amateurs?. Viz také zajímavou informaci na stránce Playstation attack preventable, came from US Government IP claims hacker.
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/Sony-PlayStation-Network-Data-Breach-Compromises-77-Million-User-Accounts-208028/?kc=rss
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Rusko je za 12 procenty provozu škodících útok?
D?v?ra v autentiza?ní tokeny (metody vícefaktorové autentizace) klesla - starší ->>
Design: Webdesign