Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Deset hlavních hrozeb databázím

26.04.2011
Mezi hlavní hrozby (podle Imperva) pat?í:
  • široké zneužívání práv
  • SQL injection
  • odep?ení služby
Zdroj: http://www.imperva.com/docs/WP_TopTen_Database_Threats.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Útoky phishingu - jak školit zam?stanance, aby jim byli schopní odolat
Množství narušení politik zam?stnanci prost?ednictvím e-mail? nar?stá - starší ->>
Design: Webdesign