Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nový rootkit pracuje s falešnou pam?tí

22.04.2011
Na tyto vlastnosti rootkitu TDL4 upozor?uje rozbor spole?nosti McAfee (Rachit Mathur).
Zdroj: http://blogs.mcafee.com/mcafee-labs/memory-forging-attempt-by-a-rootkit
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Útoky na systémy SCADA jsou stále ?ast?jší
Také prohlíže? Chrome je p?edm?tem útok? kriminální strany - starší ->>
Design: Webdesign