Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Americké ministerstvo spravedlnosti a FBI získali povolení k likvidaci botnetu Coreflood

14.04.2011
Zatím bezprecedentní krok umožní vládním agenturám rozeslat kód programu, který zabrání infikovaným po?íta??m v dalším ší?ení „viru“ Coreflood.
Viz také komentá?e:
Zdroj: http://www.itworld.com/security/155773/doj-gets-court-permission-attack-botnet
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Australská firma TrustDefender p?ichází s novou technologii, která slouží k obranám proti bankovním podvod?m
Útok na Wordpress - kompromitovány citlivé ?ásti zdrojového kódu - starší ->>
Design: Webdesign